• 146762885-12
  • 149705717

Produktet e elektronikës së automobilave

Produktet e elektronikës së automobilave

Produktet e elektronikës së automobilave

“Konektorët e automobilave përdoren gjerësisht në modulet e sistemit të automobilave si sistemi i energjisë, sistemi i trupit, sistemi i shasisë, kabina inteligjente, drejtimi automatik, etj., të cilat ndërtojnë një urë për transmetimin e fuqisë/sinjalit në automjet, dhe kanë teknikë të lartë dhe Barrierat e procesit të prodhimit. Janë produkte lidhëse të nivelit të mesëm dhe të lartë. Përdorimi i lidhësve ndihmon në uljen e kohës dhe kostos së përmirësimit dhe mirëmbajtjes së njësive të pjesëve të automobilave, dhe mund të sjellë porta më të aksesueshme në automjet në të njëjtën kohë, në mënyrë efektive. rrit shtrirjen dhe aftësinë e zgjerimit të fundit të automobilave.