• 146762885-12
  • 149705717

Pagesë e zgjuar

Pagesë e zgjuar

Pagesë e zgjuar

Shkurtesa e POS (pika e shitjes), që do të thotë terminali i pikës së shitjes në kinezisht, në përgjithësi i referohet vendit ku paguhet pazari në qendër.Në përgjithësi, POS i referohet sistemit të kompjuterizuar të tregtimit që përdoret në supermarketet e automatizuara, i cili përdor skanerë për të lexuar etiketat dhe barkodet, arkat elektronike dhe pajisje të tjera speciale për të regjistruar të ardhurat e pikës së shitjes.POS i referohet terminalit të përdorur në këtë proces.Aktualisht, makinat POS përdoren gjerësisht në treg, qoftë në financë, karburant, telekomunikacion dhe industri të tjera, kështu që është veçanërisht e rëndësishme të zgjidhni lidhës me cilësi të lartë!Si një prodhues profesionist i konektorëve, teknologjia aitem është e përkushtuar të ofrojë lidhëse me cilësi të lartë për industrinë e pagesave.